List of 36K Beauty Salon Companies in China 🇨🇳

Summary B2B databases

List of 36K Beauty Salon Companies in China 🇨🇳
Number of companies: 36 312
Rating: 4.97 / 47 votes

Contacts lists:

Email addresses : 3
Phone numbers : 7 462
Websites : 2 856

Price company list:

From: 0€ / 50 credits (check pricing)

How many Beauty Salon Companies are in China 🇨🇳?

Our database contains 36312 Beauty Salon Companies in China 🇨🇳.
Below top 25 cities
# Name Number of companies Contacts
1. Ningbo 601
9+ 9+
2. Chongqing 552
9+ 9+
3. Shanghai 470
9+ 9+
4. Beijing 439
9+ 9+
5. Qingdao 422
9+ 9+
6. Wuhan 373
9+ 9+
7. Hangzhou 356
9+ 9+
8. Fuzhou 258
9+ 9+
9. Wenzhou 247
9+ 9+
10. Changsha 234
9+ 9+
11. Guangzhou 231
9+ 9+
12. Chengdu 191
9+ 9+
13. Zhengzhou 163
9+ 6
14. Kunming 158
5
15. Xiamen 155
9+ 9+
16. Weifang 146
8
17. Shenyang 130
9+ 5
18. Jining 125
9+
19. Tianjin 122
9+ 5
20. Bengbu 118
8 2
21. Shantou 106
9 3
22. Haikou 99
9+ 2
23. Linyi 97
2
24. Ningde 96
9+
25. Baotou 92
6
You only see TOP 25 cities

Sample database

Beauty Salon Companies in China 🇨🇳
# Name Industry Country Address Contacts
1. 菡美 * * * * * Beauty Salon China 🇨🇳 Chin * * * * *
2. 斯帝 * * * * * Beauty Salon China 🇨🇳 Chin * * * * *
3. 闫家 * * * * * Beauty Salon China 🇨🇳 Chin * * * * *
4. 思源 * * * * * Beauty Salon China 🇨🇳 Chin * * * * *
5. 辉辉 * * * * * Beauty Salon China 🇨🇳 Chin * * * * *
6. Lian * * * * * Beauty Salon China 🇨🇳 Beig * * * * *
7. 经典 * * * * * Beauty Salon China 🇨🇳 Chin * * * * *
8. 缘和 * * * * * Beauty Salon China 🇨🇳 Chin * * * * *
9. New * * * * * Beauty Salon China 🇨🇳 206 * * * * *
10. 上海 * * * * * Beauty Salon China 🇨🇳 Chin * * * * *
11. Liwe * * * * * Beauty Salon China 🇨🇳 Chin * * * * *
12. 新红 * * * * * Beauty Salon China 🇨🇳 Chin * * * * *
13. Sist * * * * * Beauty Salon China 🇨🇳 1402 * * * * *
14. 克丽 * * * * * Beauty Salon China 🇨🇳 Chin * * * * *
15. 万丰 * * * * * Beauty Salon China 🇨🇳 Chin * * * * *
16. 魅丽 * * * * * Beauty Salon, Health Spa China 🇨🇳 Chin * * * * *
17. Fuch * * * * * Beauty Salon, Barber Shop China 🇨🇳 389 * * * * *
18. 艺海 * * * * * Beauty Salon China 🇨🇳 Chin * * * * *
19. Shan * * * * * Beauty Salon China 🇨🇳 826 * * * * *
20. 润梓 * * * * * Beauty Salon China 🇨🇳 Chin * * * * *
21. 玛丽 * * * * * Beauty Salon China 🇨🇳 Chin * * * * *
22. Time * * * * * Beauty Salon China 🇨🇳 Bais * * * * *
23. 伊静 * * * * * Beauty Salon China 🇨🇳 Chin * * * * *
24. 发都 * * * * * Beauty Salon China 🇨🇳 Chin * * * * *
25. 至尚 * * * * * Beauty Salon China 🇨🇳 Chin * * * * *
We have 36 312 such companies