List of 34K Chinese Restaurant Companies in China πŸ‡¨πŸ‡³

Summary B2B databases

List of 34K Chinese Restaurant Companies in China πŸ‡¨πŸ‡³
Number of companies: 33 828
Rating: 4.95 / 85 votes

Contacts lists:

Email addresses : 8
Phone numbers : 11 607
Websites : 3 856

Price company list:

From: 0€ / 50 credits (check pricing)

How many Chinese Restaurant Companies are in China πŸ‡¨πŸ‡³?

Our database contains 33828 Chinese Restaurant Companies in China πŸ‡¨πŸ‡³.
Below top 25 cities
# Name Number of companies Contacts
1. Beijing 447
9+ 2 9+
2. Tianjin 414
9+ 9+
3. Shanghai 354
9+ 9+
4. Hangzhou 347
9+ 9+
5. Chongqing 309
9+ 9+
6. Wuhan 295
9+ 9+
7. Qingdao 270
9+ 9+
8. Ningbo 228
9+ 9+
9. Guangzhou 163
9+ 9+
10. Weifang 161
9+ 7
11. Harbin 141
9+ 9+
12. Jining 138
9+
13. Zhengzhou 134
9+ 9+
14. Changsha 132
9+ 9+
15. Chengdu 112
9+ 9+
16. Fuzhou 111
9+ 9+
17. Kunming 107
6
18. Haikou 100
9+
19. Xiamen 89
9+ 9+
20. Ningde 86
9+ 4
21. Baotou 82
9+ 9+
22. Taizhou 76
9+ 9
23. Wenzhou 75
9+ 9+
24. Shenyang 74
9+ 9+
25. Shantou 72
9+ 2
You only see TOP 25 cities

Sample database

Chinese Restaurant Companies in China πŸ‡¨πŸ‡³
# Name Industry Country Address Contacts
1. Brai * * * * * Chinese Restaurant China πŸ‡¨πŸ‡³ 璣阳 * * * * *
2. Nanp * * * * * Chinese Restaurant China πŸ‡¨πŸ‡³ Nanp * * * * *
3. Meij * * * * * Chinese Restaurant, Fast Food Restaurant China πŸ‡¨πŸ‡³ Haib * * * * *
4. Yuxi * * * * * Chinese Restaurant China πŸ‡¨πŸ‡³ Liko * * * * *
5. Luck * * * * * Chinese Restaurant, Stage China πŸ‡¨πŸ‡³ Zhen * * * * *
6. Ping * * * * * Chinese Restaurant China πŸ‡¨πŸ‡³ Jian * * * * *
7. Ding * * * * * Chinese Restaurant China πŸ‡¨πŸ‡³ Chin * * * * *
8. Shun * * * * * Chinese Restaurant China πŸ‡¨πŸ‡³ Zhan * * * * *
9. Gold * * * * * Chinese Restaurant China πŸ‡¨πŸ‡³ 41 W * * * * *
10. ABC * * * * * Chinese Restaurant China πŸ‡¨πŸ‡³ * * * * *
11. Shan * * * * * Chinese Restaurant, Rice Restaurant China πŸ‡¨πŸ‡³ Hong * * * * *
12. Baox * * * * * Chinese Restaurant China πŸ‡¨πŸ‡³ Tian * * * * *
13. Wuji * * * * * Chinese Restaurant China πŸ‡¨πŸ‡³ Xinc * * * * *
14. Heji * * * * * Chinese Restaurant, Traditional Restaurant China πŸ‡¨πŸ‡³ 76 Z * * * * *
15. Jiuw * * * * * Chinese Restaurant China πŸ‡¨πŸ‡³ 杨村 * * * * *
16. Shux * * * * * Chinese Restaurant China πŸ‡¨πŸ‡³ Shen * * * * *
17. Wang * * * * * Chinese Restaurant, Tongue Restaurant China πŸ‡¨πŸ‡³ 85-1 * * * * *
18. Banb * * * * * Chinese Restaurant, Diner China πŸ‡¨πŸ‡³ Qing * * * * *
19. ζΈ…ηœŸ * * * * * Chinese Restaurant, Halal Restaurant China πŸ‡¨πŸ‡³ * * * * *
20. 圣水 * * * * * Chinese Restaurant, Cottage Village China πŸ‡¨πŸ‡³ * * * * *
21. Xinm * * * * * Chinese Restaurant China πŸ‡¨πŸ‡³ Xuef * * * * *
22. δΉΎηŽ‹ * * * * * Chinese Restaurant China πŸ‡¨πŸ‡³ Chin * * * * *
23. Fuji * * * * * Chinese Restaurant China πŸ‡¨πŸ‡³ 157 * * * * *
24. ζ°‘δΈ» * * * * * Chinese Restaurant China πŸ‡¨πŸ‡³ Chin * * * * *
25. Rail * * * * * Chinese Restaurant China πŸ‡¨πŸ‡³ Anpi * * * * *
We have 33 828 such companies